Tradución

En Aula-Abierta somos conscientes que o labor da tradución require dedicación, coñecementos técnicos, lingüísticos e, especialmente, culturais. É necesario coñecer os conceptos que se van a traducir para que o resultado da tradución sexa o esperado. Unha boa tradución non parece un texto traducido senón un texto escrito nese idioma.

Aula-Abierta ofrece servizos de tradución directa e inversa.

Consultar prazos e custo segundo tipo de texto (xeral, literario, técnico, xurídico, económico …).

Aula-Abierta servizos de tradución en Perillo Oleiros A Coruña.