Academia de idiomas en Perillo Oleiros

Academia de inglés en Perillo (Oleiros), para calquera persoa a partir dos 4 anos que queira aprender inglés coa posibilidade de horarios flexibles.

Aula Abierta: Tecnoloxìa multimedia

Usamos tecnoloxía multimedia para facer máis sinxela e divertida a experiencia da aprendizaxe. A pizarra dixital é un elemento co que o alumno interactúa/xoga e fai que o grao de participación sexa máis elevado. Aula-Abierta tamén ofrece clases de reforzo online e pon ao dispor dos seus alumnos material na nube.

Aula Abierta: Atención personalizada

En Aula-Abierta o importante é a atención personalizada. Os grupos reducidos de 4 o 5 persoas fan que a atención do alumno sexa moi alta e permítenos seguir moi de preto a súa evolución e adaptar os contidos en función das súas necesidades e avance.

Aula-Abierta: Academia de inglés en Perillo, imparte clases de…

Aula-Abierta tamén organiza cursos de inglés para empresas nas nosas instalacións ou  nas da empresa.

Aula-Abierta academia de inglés en Perillo Oleiros.