Inglés para adultos

Inglés para adultos, necesitas falar inglés

En Aula-Abierta traballamos as catro destrezas lingüísticas con equipo multimedia para unha completa inmersión lingüística no inglés ben para viaxar ou mellorar o seu itinerario formativo.

A clase presencial compleméntase con reforzo en liña mediante exercicios programados que o alumno poderá realizar no seu domicilio con supervisión vía e-mail e/ou videoconferencia.

Realízanse cursos adaptados intensivos ou extensivos en función das necesidades e obxectivos. Consultar prazos e prezos .

Tarifa mensual “Inglés para adultos”

40€ 1 hora semanal
60€ 2 horas semanais
75€ 3 horas semanais
Inclúe 1 hora de reforzo online

Forma de pago: en efectivo os cinco primeiros días de cada mes.

Aula-Abierta a academia de inglés para adultos en Perillo Oleiros