Filosofía

Todo ser humano nace cun potencial que lle fai diferente do resto. A educación que reciba guiaralle na procura do mesmo. É necesario, por tanto, identificar e estimular o potencial das persoas facilitando estratexias que axuden a desenvolver o seu talento persoal a través da educación.

En Aula-Abierta valéndonos destes principios universais e do seu valor no mundo actual, buscamos desenvolver o potencial persoal a través dunha educación individual e personalizada, adaptándonos aos distintos niveis e ritmos de aprendizaxe.

Creemos no papel crave que desempeña o docente no proceso de ensino-aprendizaxe e sabemos que á súa vez este será determinante para a percepción positiva ou negativa que teña o alumno dunha materia no futuro. Por iso, grazas ao emprego da tecnoloxía multimedia actual

Aula-Abierta academia de idiomas en Perillo Oleiros usa Pizarra digital
Aula Abierta de Perillo Oleiros propociona refuerzo online
Aula-Abierta proporciona material en la nube para sus alumnos
Aula-Abierta Academia de inglés en Perillo Oleiros A Coruña ofrece videoconferencia educativa

Pizarra dixital interactiva (PDI)

Reforzo online

Material na nube (cloud computing)

Videoconferencia educativa

podemos traballar as 4 destrezas lingüísticas (oral, escrita, auditiva e lectora) para estimular a curiosidade e a aprendizaxe de maneira lúdica.

En Aula-Abierta somos conscientes da gran esixencia do mundo profesional actual e queremos achegar o noso granito de area para que tod@s poidan ter as mesmas oportunidades neste mundo global.