Inglés para nenos de primaria

Inglés para nenos de primaria, aprendendo inglés de maneira divertida

Esta actividade vai dirixida a todos os alumnos tanto para aqueles que queren mellorar os seus coñecementos como para aqueles que precisan de reforzo ou axuda complementaria para superar os seus exames.

Sabemos que se trata dunha etapa importante no itinerario formativo dado que dela dependerá en gran medida a posterior adquisición de coñecementos. No caso da aprendizaxe de idiomas, unha boa base será determinante para facilitar a incorporación de novos conceptos, estruturas e vocabulario.

En Aula-Abierta traballamos as catro destrezas lingüísticas e realizamos probas de competencias básicas periódicas.

A clase presencial compleméntase con reforzo en liña mediante exercicios programados que o alumno poderá realizar no seu domicilio con supervisión vía e-mail e/ou videoconferencia.

Tarifa mensual “Inglés para nenos de primaria”

35€ 1 hora semanal
55€ 2 horas semanais
Inclúe 1 hora de reforzo online

Forma de pago: en efectivo os cinco primeiros días de cada mes.

Aula-Abierta a academia de inglés para nenos de primaria en Perillo Oleiros